<div align="center"> <h1>Szkoła Podstawowa w Cześnikach</h1> <h3>Strona Szkoły Podstawowej w Cześnikach</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://83.17.247.99/czes/" rel="nofollow">http://83.17.247.99/czes/</a></p> </div>